Contact information

Event venue:

Radničné námestie, Bardejov, Slovakia

Enter from veterna street

Organizer: Mgr. Daniel Roman

Phone: +421948269896

Email: tuningshowbardejov@gmail.comm

FB: Tuning Show Bardejov

IG: Tuning Show Bardejov

Co-organizer: Automobilové  združenie Bardejov o.z.

Address: Štocklova 32, 085 01 Bardejov, Slovakia

Business ID: 42382629

Tax ID: T2024115390

mapa